FANDOMRegulamin

czyli

zbiór zasad panujących na

Wiki-wordmark
I. Informacje ogólne


 1. Regulamin jest dokumentem, który zawiera opis zasad działających na X-Men Cinematic Universe Wiki. Obowiązuje wszystkich zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych użytkowników. Rozpoczęcie edytowania jakiegokolwiek artykułu na encyklopedii lub jakakolwiek inna działalność na wikii oznacza jego automatyczną akceptację. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania! Każdy jest do tego zobowiązany, aby uniknąć zablokowania lub innych nieprzyjemności.
 2. Nadrzędnym regulaminem wiki są zasady użytkowania, które obowiązują na całym portalu FANDOM. Najważniejsze z zasad użytkowania to: możliwość rejestracji na wiki przysługującą tylko osobom powyżej 13. roku życia; zakaz dzielenia się, zbierania, przechowywania lub pozyskiwania prywatnych danych innych użytkowników; zakaz znieważania, prześladowania, grożenia i zastraszania innych użytkowników oraz próbowania podszywania się pod nich; zakaz reklam, próbowania utrudniania poprawnego działania wiki i omijania nałożonych blokad.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w każdej chwili w celu jego poprawek, a użytkownika obowiązuje zapoznanie się z jego jak najbardziej aktualną wersją. Administracja zobowiązuje się do poinformowania o aktualizacji użytkowników.
 4. Regulamin dotyczy wszystkich części X-Men Cinematic Universe Wiki, czyli artykułów, czatu, tablic użytkowników, blogów, komentarzy, dyskusji, itp.


II. Tematyka wiki


 1. X-Men Cinematic Universe Wiki jest źródłem wiedzy o X-Men Cinematic Universe i wszystkim, co z nimi związane.
 2. Wiki pełni rolę encyklopedii, której najważniejszą częścią są artykuły. Cała reszta, czyli: dyskusje, blogi, profile użytkowników, czat, itp. są jej "dodatkami".
 3. Projekt nie jest oficjalną stroną Marvela, hostingiem zdjęć, serwisem społecznościowym, miejscem na reklamy, itp.
 4. Każdy może edytować naszą encyklopedię, jednak nieprzestrzeganie zasad zawartych w tymże regulaminie może doprowadzić do odebrania mu tych uprawnień i blokady.


III. Użytkownicy i administracja


 1. Każdy ma obowiązek przestrzegania zasady netykiety obowiązującej na łamach całego Internetu, w tym: zakazu przeklinania, spamowania i grożenia innym. Należy przestrzegać zasad kultury.
 2. Zabronione są wulgaryzmy, spam, groźby, trolling, wywyższanie się nad innymi, zastraszanie, obrażanie innych oraz publikowanie treści bluźnierczych, rasistowskich, erotycznych, nielegalnych i niezgodnych z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Treść dodana przez użytkownika jest jego własnością. Użytkownik ma prawo umieścić na stronie, którą stworzył szablon {{W edycji}}, a wtedy nikt nie powinien edytować artykułu bez jego własnej zgody. Dozwolone są tylko poprawki ortograficzne, techniczne lub interpunkcyjne.
 4. Nikt nie powinien edytować profilu innego użytkownika bez jego zgody, chyba że jego treść jest niezgodna z regulaminem. Administracja ma prawo wstawić na profil innego użytkownika odznaczenia, które otrzymał, lub zaznaczyć, że posiada on uprawnienia.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do korzystania ze swojego brudnopisu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użytkownik może tworzyć więcej brudnopisów (podstron swojego profilu).
 6. Administracja nie może blokować za coś, o czym w regulaminie nie wspomniano, chyba że użytkownik otrzymał wcześniej stosowne upomnienie i ostrzeżenie.
 7. Nadużywanie uprawnień (dawanie blokad niewinnym osobom; niszczenie encyklopedii; działanie na szkodę wikii) rollbacka, moderatora czatu, administratora lub biurokraty jest niedozwolone i może doprowadzić do odebrania tych uprawnień lub całkowitej blokady.
 8. Powodem odebrania uprawnień może być także nieaktywność (ponad miesiąc) lub brak aktywności na danym stanowisku. Przyznawaniem wyższych uprawnień innym osobom zajmuje się obecny skład administracji.
 9. Do obowiązków administratorów należy pilnowanie porządku, dbanie o jakość artykułów, pomaganie innym użytkownikom, cofanie wandalizmów oraz karanie użytkowników zgodnie z regulaminem.
 10. Do obowiązków moderatorów treści należy dbanie o jakość artykułów, pomaganie innym użytkownikom w zakresie treści i cofanie wandalizmów.
 11. Do obowiązków moderatorów dyskusji należy pilnowanie porządku na wiki i na Discordzie oraz pomaganie innym użytkownikom w zakresie dyskusji, forum, tablic i Discorda.


IV. Artykuły oraz edycje


 1. Artykuły na X-Men Cinematic Universe Wiki muszą być związane z jej tematyką. Wszelkie informacje na niej zawarte nie mogą być zmyślone, bezsensowne lub nieprawdziwe. Jeśli takie się pojawią, zostaną skasowane, a jeśli użytkownik notorycznie i umyślnie będzie je dodawał, zostanie zablokowany.
 2. Budowa stron powinna być zgodna z podręcznikiem.
 3. Pisząc artykuł, należy starać się o pełną encyklopedyczność. Nie wolno podpisywać się, dodawać emotikon i pisać artykuł językiem potocznym. Należy przestrzegać neutralnego punktu widzenia i dbać o pełną poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. Należy pilnować, aby artykuł był czytelny i schludny.
 4. Kategorycznie zabronione jest bezmyślne usuwanie poprawnej treści artykułów.


V. Pliki


 1. Przesłane pliki muszą posiadać dodaną informację o prawach autorskich (licencję). Przykładowo, w grafiki powiązane z filmem, takie jak plakaty, loga, okładki i materiały reklamowe, właściwą dla nich licencją jest dozwolone użycie. Klatki z filmów i seriali powinny posiadać licencję "Copyright".
 2. Przesyłane pliki powinny być związane z tematyką wiki i występować w artykułach. Dozwolone jest przesyłanie innych plików, ale w umiarze.
 3. Staraj się nie dublować grafik: przesyłając plik na wiki, upewnij się, czy nie ma już przesłanej jego kopii (np. o innych rozmiarach, lepszej jakości).
 4. Pliki nieużywane oraz bez licencji mogą zostać usunięte.


VI. Czat, forum, blogi i inne


 1. Blogi utworzone przez użytkowników, które są za krótkie, niepotrzebne, pozbawione sensu i bez jakości mogą zostać usunięte bez powiadomienia.
 2. Przed wejściem na czat należy wykonać w artykule na wiki co najmniej jedną edycję. W przypadku niespełnienia wymagań, osoba może zostać wyrzucona.
 3. Blogi nie służą do zadawania pytań typu: "Jaki jest wasz ulubiony odcinek serialu?". Do zadawania tego typu pytań służą dyskusje.
 4. Długość blokady może być różna i zależna m.in. od stażu użytkownika i wagi wykroczenia.
 5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników wikii.
 6. Treść każdego wpisu, wątku, czy dyskusji powinna przestrzegać poprawnej formy języka polskiego, ortografii i interpunkcji. Łamanie tej zasady może doprowadzić do usunięcia wpisu, a w najgorszej sytuacji do blokady.

Regulamin jest wzorowany na regulaminie Cartoon Network Wiki.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.